Hoạt động Đảng, đoàn thể

Hướng dẫn trang trí, tổ chức đại hội và báo cáo tiến độ, kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Publish date 30/06/2022 | 14:56  | View count: 828

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Công văn số 62-CV/ĐUVP về việc trang trí, tổ chức đại hội và báo cáo tiến độ, kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 

Hướng dẫn đính kèm