Hoạt động Đảng, đoàn thể

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2022
Publish date 30/05/2022 | 09:32  | View count: 454

Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng ban hành Công văn số 54-CV/ĐU về việc định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2022

Công văn đính kèm