Hoạt động Đảng, đoàn thể

Kế hoạch Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 17/05/2022 | 14:28  | View count: 783

Ngày 17 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43-ĐU/VP về việc Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm theo