Hoạt động Đảng, đoàn thể

Triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng
Publish date 06/06/2022 | 14:29  | View count: 99199

Ngày 17 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 59-CV/ĐU về việc triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng tại Công văn 775-CV/ĐUK 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Quyết định đính kèm