Hoạt động Đảng, đoàn thể

Tổ chức tết thiếu nhi năm 2022
Publish date 30/05/2022 | 15:29  | View count: 531

Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 09/CĐ-VP về việc tổ chức tết thiếu nhi năm 2022

Công văn đính kèm