Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 06/TB-VPUBND
Ngày ban hành 06/01/2020
Ngày có hiệu lực 06/01/2020
Người ký Hoàng Văn Huấn
Trích yếu  Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 01 năm 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại Thông báo
Tài liệu đính kèm