Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 429/KH-VPUBND Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh 20/05/2020 Nguyễn Thị Chín
22 393/VPUBND-HCQT Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 06/05/2020 Nguyễn Thị Chín
23 20/QĐ-VPUBND ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 20/04/2020 Hoàng Văn Thuần
24 309/KH-VPUBND Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư lưu trữ năm 2020 10/04/2020 Nguyễn Thị Chín
25 277/KH-KTD4 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4 31/03/2020
26 17/QĐ-ISO Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO Văn phòng trong việc thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 27/03/2020 Nguyễn Thị Chín
27 273/KH-VPUBND

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào  hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông năm 2020

27/03/2020 Nguyễn Thị Chín
28 219/TB-VPUBND Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Tuần 11 năm 2020 13/03/2020 Hoàng Văn Huấn
29 216/KH-VPUBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh216/ 13/03/2020 Nguyễn Thị Chín
30 164/VPUBND-HCQT Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP 27/02/2020 Trần Văn Diêu
31 138/TB-VPUBND Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Tuần 08 21/02/2020 Hoàng Văn Huấn
32 19-KH/ĐU Kế hoạch Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025  20/02/2020 Trần Văn Diêu
33 123/VPUBND-HCQT  Triển khai thực hiện Thông báo số 05/TB-STTTT 19/02/2020 Nguyễn Thị Chín
34 115/VPUBND-HCQT Triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh 17/02/2020 Nguyễn Thị Chín
35 116/VPUBND-HCQT Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 07 17/02/2020 Hoàng Văn Huấn
36 82/VPUBND-HCQT Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 05 10/02/2020 Hoàng Văn Huấn
37 06/TB-VPUBND  Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 01 năm 2020 06/01/2020 Hoàng Văn Huấn
38 5718/UBND-KTTH Hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" 26/11/2019 TXH
39 1114/KH-VPUBND KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 01/11/2018 Trần Văn Thương
40 1104/KH-VPUBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 30/10/2018 Trần Văn Thương