Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Hướng dẫn trang trí, tổ chức đại hội và báo cáo tiến độ, kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
cms-publish-date 30/06/2022 | 02:56  | cms-view-count: 264

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Công văn số 62-CV/ĐUVP về việc trang trí, tổ chức đại hội và báo cáo tiến độ, kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 

Hướng dẫn đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân