Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin nổi bật

Giao phụ trách Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng
cms-publish-date 10/03/2021 | 10:39  | cms-view-count: 187212

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc giao phụ trách Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân