Tin nổi bật

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Publish date 10/03/2021 | 22:21  | View count: 182162

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

(Bên trái) Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở Tài chính

Quyết định đính kèm