Tin nổi bật

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Publish date 17/06/2020 | 11:32  | View count: 347529

Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Đặng Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cùng toàn thể đảng viên của 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng được triệu tập tham dự Đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội các báo cáo đã được thông qua, gồm: Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng, nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông. Theo đó, đã đánh giá trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Văn phòng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Đảng bộ Văn phòng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham mưu đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND tỉnh; đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo trình bày tại Đại hội; đề xuất nhiều vào phân tích các tồn tại, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp để triển khai trong thời gian tới.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, song đã luôn đoàn kết thống nhất, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm, bám sát chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Đặng Thanh Quang đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của UBND tỉnh, phát huy trí tuệ của tập thể Đảng ủy và năng lực của cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên… Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm ngay sau đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Đặng Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 đồng chí; tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng ủy đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ; và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trần Văn Diêu được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT, đồng chí Lê Tuấn Đốc được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT và đồng chí Ngân Thanh Hải được bầu giữ chức Ủy viên UBKT Đảng ủy khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Đặng Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ra mắt và nhận nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng ủy khóa mới, đồng chí Hoàng Văn Thuần - Tân Bí thư Đảng ủy Văn phòng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đối với Ban Chấp hành Đảng ủy khóa mới; đồng thời thay mặt tập thể Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên Đảng bộ Văn phòng khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội nhất trí các mục tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2025 và phấn đấu trước năm 2025 trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh Đắk Nông về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc.

Tăng Đăng Sáu