Tin nổi bật

Đại hội Chi bộ 3 - Nhiệm kỳ 2020 - 2022
Publish date 15/05/2020 | 08:58  | View count: 350195

Chiều ngày 13/5/2020, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Chín - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng; cùng với 16 đảng viên Chi bộ là cán bộ, công chức và nhân viên phòng Hành chính - Quản trị được triệu tập.

Toàn cảnh Đại hội

Các báo cáo chính đã được thông qua tại Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020 trình tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, đã đánh giá trong nhiệm kỳ 2017-2020, cấp ủy Chi bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham mưu đầy đủ, kịp thời, các nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đoàn Chủ tịch

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Chín - Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn,  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội; ghi nhận những kết quả tích cực mà Chi bộ đã đạt được, phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể: Đồng chí Hoàng Văn Huấn được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Đậu Thị Hương được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Tăng Đăng Sáu làm Chi ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Chín - Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó CVP UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy khóa mới

Ra mắt và nhận nhiệm vụ của Cấp ủy khóa mới, tân Bí thư Chi bộ đồng chí Hoàng Văn Huấn đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng và cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đối với Cấp ủy khóa mới; đồng thời thay mặt tập thể Cấp ủy và đảng viên Chi bộ 3 khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. 

Tăng Đăng Sáu