Tin nổi bật

Đại hội Chi bộ 2 - Nhiệm kỳ 2020 - 2022
Publish date 21/05/2020 | 15:24  | View count: 371585

Sáng ngày 20/5/2020, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng; đại diện BCH Công đoàn, Chi đoàn Văn phòng, cùng với 09 đảng viên Chi bộ, trong đó: 01 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, 02 đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và 06 đồng chí là cán bộ, công chức của phòng Kinh tế - Tổng hợp được triệu tập (01 đảng viên dự bị, vắng 01 đồng chí có lý do).

Đồng chí Phạm Ngọc Tuyển - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2017-2020 trình tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, đã đánh giá trong nhiệm kỳ 2017-2020, cấp ủy Chi bộ đã bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham mưu đầy đủ, kịp thời, các nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2022. 

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của đảng viên đối với các Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm và các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2022 đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, những bài học kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể: Đồng chí Phạm Ngọc Tuyển được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Tuấn Đốc được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Thị Tuyết làm Chi ủy viên.

Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy,Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020-2022 tại Đại hội

Ra mắt và nhận nhiệm vụ của Cấp ủy khóa mới, tân Bí thư Chi bộ đồng chí Phạm Ngọc Tuyển đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng và cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đối với Cấp ủy khóa mới; đồng thời thay mặt tập thể Cấp ủy và đảng viên Chi bộ 2 khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. 

Tăng Đăng Sáu