Tin nổi bật

Giao phụ trách Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng
Publish date 10/03/2021 | 22:39  | View count: 188651

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc giao phụ trách Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Quyết định đính kèm