Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng
cms-publish-date 06/06/2022 | 02:29  | cms-view-count: 37345

Ngày 17 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 59-CV/ĐU về việc triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng tại Công văn 775-CV/ĐUK 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân