Hoạt động Đảng, đoàn thể

Phê duyệt DS đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo
Publish date 27/07/2022 | 08:14  | View count: 1974

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72-QĐ-ĐU ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Quyết định đính kèm