Site Map

Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 16/10/2018 | 04:20  | cms-view-count: 1788

Sáng ngày 16/10/2018, Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở Văn phòng đã tổ chức cuộc họp ra mắt Ban nữ công và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018).

Toàn cảnh cuộc họp

Thành phần tham dự cuộc họp gồm tất cả các đồng chí nữ trong Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Ngô Thị Bình, Trưởng Ban Nữ công chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp đồng chí Ngô Thị Bình đã thông qua quyết định số 09a/QĐ-CĐCS ngày 15/4/2018 của Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh về việc thành lập Ban Nữ công quần chúng CĐCS Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hoạt động của Ban Nữ công quần chúng hướng vào việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cho nữ CNVCLĐ thông qua việc giám sát thực hiện chế độ chính sách lao động nữ được quy định tại Bộ Luật Lao động; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động nữ; quan tâm chăm lo con CNVCLĐ và trẻ em cộng đồng; tham gia xây dựng thỏa ước LĐTT, đề xuất chính sách cao hơn luật để đưa vào thỏa ước. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với BCH công đoàn; nâng cao kiến thức giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc đối với nữ CNVCLĐ.

Đ/c Ngô Thị Bình, Trưởng Ban Nữ công phát biểu tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp đồng chí Trưởng Ban Nữ công đã thông qua kế hoạch để lấy ý kiến các chị em việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930  - 20/10/2018).

Kết thúc cuộc họp đồng chí Ngô Thị Bình, Trưởng ban nữ công thay mặt Ban nữ công đã chia sẽ và hữa cố gắng lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

TB