Tin nổi bật

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh và giao điều hành UBND huyện Đắk Mil
Publish date 08/01/2019 | 21:19  | View count: 231327

Ngày 27/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành các Quyết định số 2179/QĐ-UBND và số 2178/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh và giao điều hành UBND huyện Đắk Mil

Cụ thể:

Ông Hoàng Văn Thuần - Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 01/01/2019 tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND.

Ông Ngô Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil được giao điều hành mọi hoạt động của UBND huyện Đắk Mil kể từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND.

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức công bố và trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với ông Hoàng Văn Thuần và ông Ngô Thanh Hải.

TB