Tin nổi bật

Lãnh đạo Văn phòng làm việc với phòng Hành chính - Quản trị
Publish date 12/10/2018 | 09:08  | View count: 36433

Sáng ngày 11/10/2018, đồng chí Trần Văn Thương, Phó Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh có buổi làm việc với phòng Hành chính - Quản trị.

Toàn cảnh buổi làm việc

 Tham dự buổi làm việc gồm các đồng chí chuyên viên, bộ phận văn thư, bộ phận điện nước phòng Hành chính - Quản trị tham dự

Tại buổi làm, đồng chí Trần Văn Thương, Phó phụ trách Văn phòng thông qua những nội dung tại biên bản bàn giao hồ sơ và công việc giữa đồng chí Nguyễn Vĩnh Bình và đồng chí Trần Văn Thương. Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-VPUBND ngày 13/8/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc cử công chức đi học. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Bình, Phó phụ trách phòng Hành chính- Quản trị bàn giao hồ sơ và công việc cho đồng chí Trần Văn Thương, Phó Phụ trách Văn phòng. Nội dung bàn giao, hồ sơ tài liệu bàn giao nguyên trạng, nội dung công việc của phòng đang triển khai như kiểm tra hồ sơ cán bộ công chức, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuẩn bị hồ sơ kiểm toán năm 2017, việc dọn dẹp trụ sở cơ quan, quy chế thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm HCC, kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2019, đề án sáp nhập các phòng…

Đồng chí Trần Văn Thương, Phụ trách Văn phòng kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của phòng Hành chính - Quản trị trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 3 tháng cuối năm, đề nghị phòng tiếp tục tập trung thực hiện những công việc sau: Phân công đồng chí Ngô Thị Bình sang làm Tổ trưởng, Tổ Văn thư thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu, kiêm thủ quỹ. Phòng thông báo đến những cán bộ, công chức bổ sung hồ sơ đối với những cán bộ, công chức thiếu hồ sơ. Kiểm tra tài sản khu nhà công vụ. Ban hành kế hoạch ISO năm 2019. Kiểm tra, theo dõi quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc của Văn phòng. Tổng hợp và ban hành quy chế về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn  phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh. Ban hành tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức thuộc Văn phòng.

            TB