Tin nổi bật

Thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Publish date 25/09/2018 | 14:44  | View count: 32921

Thực hiện Công điện số 4288/CĐ-BVHTTDL ngày 24/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông báo số 1813-TB/TU ngày 24/9/2018 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ngày 25/9/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4776/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện treo cờ rủ tại cơ quan, công sở trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 26/9 và ngày 27/9/2018). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày (ngày 26/9 và ngày 27/9/2018).

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông thông tin rộng rãi việc thực hiện nghi thức để tang để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình của địa phương thông tin rộng rãi việc thực hiện nghi thức để tang để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện.

          Mỹ Quyên