Tin nổi bật

Thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Đỗ Mười
Publish date 07/10/2018 | 09:57  | View count: 36537

Thực hiện Công điện số 4500/CĐ-BVHTTDL ngày 04/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười. Ngày 05/10/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4971/UBND-KGVX  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Đỗ Mười.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện treo cờ rủ tại cơ quan, công sở trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 06/10/2018 và ngày 07/10/2018). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày Quốc tang.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông thông tin rộng rãi việc thực hiện nghi thức để tang để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình của địa phương thông tin rộng rãi việc thực hiện nghi thức để tang để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện.

          TB