Tin nổi bật

Văn phòng UBND tỉnh Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
Publish date 19/05/2022 | 08:24  | View count: 97782

           Triển khai thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 489/KH-VPUBND ngày 17 tháng 5 năm 2022.

           Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp trồng cây tại khuôn viên Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh với số lượng gần 200 cây các loại. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường, giữ gìn môi trường sống và góp phần duy trì, phát triển cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trồng cây