Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin nổi bật

Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với đồng chí Nghiêm Đình Hiếu
cms-publish-date 18/01/2022 | 09:22  | cms-view-count: 55457

Lễ Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với đồng chí Nghiêm Đình Hiếu
cms-publish-date 20/04/2021 | 10:21  | cms-view-count: 135317

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đối với ông Nghiêm Đình Hiếu - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông.

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân