Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin hoạt động của Văn phòng

Kế hoạch thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022
cms-publish-date 23/08/2022 | 10:09  | cms-view-count: 45904

Ngàu 22 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 961/KH-VPUBND về việc thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022

Kế hoạch đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân