Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
cms-publish-date 27/12/2019 | 08:10  | cms-view-count: 6662

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Văn phòng đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-VPUBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân