Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin nổi bật

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4
cms-publish-date 11/05/2020 | 08:57  | cms-view-count: 319558

Để tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020 của Khối thi đua số 4.

Khối thi đua số 4 do Văn phòng UBND tỉnh làm Khối trưởng xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4

Kế hoạch đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân