Tin nổi bật

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ hai
Publish date 10/06/2019 | 17:13  | View count: 443383

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 06/6/2019 của Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh về việc Tổ chức chào cờ đầu tuần.

Đúng 7h00 phút sáng thứ 2, ngày 10/6/2019 toàn bộ đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca. Nghi thức chào cờ đầu tuần sẽ được Chi đoàn duy trì vào sáng thứ 2 hàng tuần; hoạt động này nhằm nhắc nhở, nâng cao ý thức, vai trò và trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong Chi đoàn về tinh thần yêu Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm chỉnh nếp sống văn hóa ở công sở, văn hóa giao tiếp của đội ngũ công chức, viên chức đồng thời nâng cao lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc và cao hơn nữa là tinh thần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới hiện nay.

Một số hình ảnh trong buổi chào cờ:

ĐVCĐ: NT