Tin nổi bật

Thông báo lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019
Publish date 26/04/2019 | 09:02  | View count: 450718

Ngày 24/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 308/VPUBND-HCQT về việc phân công trực cơ quan và Bon kết nghĩa trong ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2019


Lịch trực cụ thể như sau:

 

Thứ, ngày,

tháng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

Thứ 7

27/4/2019

Trần Văn Diêu

Phó Chánh Văn phòng

0914.144.445

Trực Lãnh đạo

Võ Văn Nhâm

Phó phòng Nội chính - KSTTHC

0982.113.647

Trực cơ quan

Ngô Thị Bình

Văn thư

0935.066.979

Trực văn thư

Lê Trần Thanh Nguyên

Phòng HCQT

0931.613.388

Trực bon

Lưu Văn Kính

Bảo vệ

0978.838.357

Trực bảo vệ

 

Chủ nhật

28/4/2019

Trần Văn Diêu

Phó Chánh Văn phòng

0914.144.445

Trực Lãnh đạo

Lê Trần Thanh Nguyên

Phòng HCQT

0931.613.388

Trực cơ quan

Ngô Thị Bình

Văn thư

0935.066.979

Trực văn thư

Nguyễn Nguyên Trường

Chuyên viên p.Nội chính

0888.447.778

Trực bon

Lưu Văn Kính

Bảo vệ

0978.838.357

Trực bảo vệ

Thứ 2

29/4/2019

Trần Văn Diêu

Phó Chánh Văn phòng

0914.144.445

Trực Lãnh đạo

Đoàn Sỹ Tiến

Phó phòng KGVX

0905.923.937

Trực cơ quan

Ngô Thị Bình

Văn thư

0935.066.979

Trực văn thư

Mạc Như Công

Phòng Kinh tế ngành

0915.518.779

Trực bon

Lưu Văn Kính

Bảo vệ

0978.838.357

Trực bảo vệ

 

Thứ 3

30/4/2019

Phạm Ngọc Tuyển

Phó Chánh Văn phòng

0974.128.989

Trực Lãnh đạo

Bùi Thế Tân

Phó phòng Cổng TTĐT

0914.412.124

Trực cơ quan

Phạm Thị Thanh Hải

Văn thư

0985.875.767

Trực văn thư

Phan Thành Công

Phòng HCQT

0837.190.790

Trực bon

Lưu Văn Kính

Bảo vệ

0978.838.357

Trực bảo vệ

Thứ 4

01/5/2019

Phạm Ngọc Tuyển

Phó Chánh Văn phòng

0974.128.989

Trực Lãnh đạo

Đậu Thị Hương

Phó phòng HCQT

0906.552.424

Trực cơ quan

Trần Văn Bốn

Văn thư

0944.848.086

Trực văn thư

Nguyễn Anh Đông

Cổng TTĐT

0976.340.222

Trực bon

Lưu Văn Kính

Bảo vệ

0978.838.357

Trực bảo vệ

 

 

TB