Tin nổi bật

Lãnh đạo Văn phòng làm việc với phòng Hành chính - Quản trị
Publish date 11/11/2018 | 20:56  | View count: 98131

Chiều ngày 09/11/2018, đồng chí Trần Văn Thương, Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh có buổi làm việc với phòng Hành chính - Quản trị.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự buổi làm việc gồm các đồng chí chuyên viên, kế toán trưởng, tổ trưởng các tổ: Tổ văn thư, Tổ phục vụ, Tổ cơ sở vật chất phòng Hành chính - Quản trị tham dự.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thương, Phụ trách Văn phòng đã thông qua quyết định của Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 07/11/2018 về tăng cường công chức (Quyết định số 98/QĐ-VPUBND). Theo đó quyết định tăng cường bà Đậu Thị Hương, Phó phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về làm Phó phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh; thời gian tăng cường: 05 (năm) tháng, kể từ ngày 12/11/2018. Quyết định UBND tỉnh ban hành ngày 09/11/2018 về bổ nhiệm Kế toán trưởng (Quyết định số 1786/QĐ-UBND). Theo đó bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trung Kiên, phụ trách kế toán Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2018.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong phòng tham dự cuộc họp về những những việc đã hoàn thành trong tháng 10 và lên kế hoạch cho những việc trong tháng 11 của phòng Hành chính - Quản trị. Đồng chí Trần Văn Thương kết luận như sau: Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong tháng 10 và hoàn thành kế hoạch trong tháng 11, đề nghị đồng chí Phó phòng tiếp tục rà lại toàn bộ công việc của phòng từ đây đến cuối năm 2018; thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy của Văn phòng; hoàn thiện báo cáo kiểm kê tài sản Văn phòng năm 2018; thực hiện việc quản lý cơ sở nhà đất Văn phòng tại Hà Nội; rà soát lại quy chế nâng lương, quy chế thi đua khen thưởng; tiếp tục cập nhật viết tin bài, vận hành trang thông tin điện tử của Văn phòng.

            TB