Tin nổi bật

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp giao ban công tác định kỳ tuần thứ 44
Publish date 07/11/2018 | 08:14  | View count: 69794

Sáng ngày 02/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp giao ban công tác định kỳ. Đồng chí Phó phụ trách Văn phòng - Trần Văn Thương chủ trì cuộc họp; lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng tham dự.

 

Toàn cảnh buổi giao ban

Tại buổi giao ban, đồng chí Trần Văn Thương - Phó phụ trách Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuần 44 và một số nhiệm vụ thực hiện tuần 45. Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các đồng chí tham dự giao ban, đồng chí Phó phụ trách Văn phòng kết luận như sau:

          Yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác theo lĩnh vực phân công; Rà soát các nội dung theo Chương trình công tác năm 2018 và các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa III. Kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cập nhật số liệu giải quyết thủ tục hành chính của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tổng hợp định giá lại toàn bộ tài sản Nhà Khách kể từ khi nhận bàn giao. Tham mưu đề xuất thay đổi thời gian, phương thức tổ chức buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ. Cổng thông tin điện tử thống kê bảng hướng dẫn chi tiết gửi các phòng, đơn vị hướng dẫn cách thống kê văn bản quá hạn. Văn phòng tiếp tục thực hiện duy trì nền nếp, nội quy, quy chế, trật tự, vệ sinh môi trường làm việc; PCCC trong cơ quan.

           TB