Tin nổi bật

Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Publish date 13/09/2018 | 08:21  | View count: 23719

Ngày 11/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành thông báo số 96/TB-UBND về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6/8/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Dịp tết Dương lịch: Công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ thứ Bảy, ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba, ngày 01/01/2019, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 05/01/2019.

Dịp tết Âm lịch: Công chức, viên chức nghỉ liền 09 ngày, từ thứ Bảy, ngày 02/02/2019 đến hết Chủ Nhật, ngày 10/02/2019.

Dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5: Công chức, viên chức nghỉ liền 05 ngày từ thứ Bảy, ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ các tổ chức, cá nhân; Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, vệ sinh cơ quan, bố trí trực bảo vệ cơ quan và tại đơn vị kết nghĩa thường xuyên, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong thời gian nghỉ lễ, tết năm 2019.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn quản lý treo cờ Tổ quốc đúng theo quy định, tổ chức thực hiện tốt vệ sinh nơi công cộng, làm sạch đường phố, khu dân cư, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Mỹ Quyên