Tin nổi bật

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Publish date 31/08/2018 | 15:27  | View count: 84720

Chiều ngày 28/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ - CP của Chính phủ và lấy ý kiến về các dự thảo.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng các Sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND các huyện thị xã. Đồng chí Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp lãnh đạo phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh đã phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành.

Hội nghị thông qua các dự thảo và lấy ý kiến góp ý về Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, dự thảo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Chánh, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị xã và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi Hội nghị, Đồng chí Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành của tỉnh, Văn phòng HĐND&UBND các huyện thị xã. Đồng chí cho biết, các ý kiến quý báu này sẽ được Văn phòng tổng hợp lại đầy đủ và sẽ xem xét chỉnh sửa, bổ sung trước khi ban hành Quyết định./. 

Mỹ Quyên