Tin nổi bật

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh tháng 4 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018
Publish date 08/05/2018 | 16:20  | View count: 13126

Ngày 08/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh tháng 4 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018. Tại điểm cầu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy, Tôn Thị Ngọc Hạnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND thị xã Gia Nghĩa, các đơn vị liên quan.

Theo đánh giá, trong tháng 4, tình hình kinh tế tình hình kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu có sự gia tăng nhẹ so với tháng trước, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc gieo trồng của người dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Nông
 

Vụ Đông Xuân 2017-2018, toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 10 ngàn ha, đạt 105% kế hoạch. Tình hình sâu bệnh trên cây trồng được kiểm soát, tỷ lệ gây hại rải rác, thiệt hại không đáng kể. Hoạt động chăn nuôi cơ bản ổn định, không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 529 tấn, trong đó từ nuôi trồng là 467 tấn và từ khai thác tự nhiên 62 tấn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tuy giảm 15,6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 22,08% so với cùng kỳ. Thị trường buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.058,6 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước, tăng 7,78% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 ước đạt 94,3 triệu USD, tăng 0,32% so với tháng trước; Nhập khẩu ước đạt 17,4 triệu USD, tăng 0,57% so với tháng trước. Tổng lượt khách du lịch trong tháng đạt 22 ngàn lượt khách, lũy kế 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 109.000 lượt, tăng 15,7 % so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 ước đạt 174,3 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 845,6 tỷ đồng, đạt 42% dự toán địa phương giao. Chi ngân sách địa phương đạt 655,5 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 1.890,6 tỷ đồng, đạt 29% dự toán địa phương giao. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 2.154 tỷ đồng, ước giải ngân 4 tháng đầu năm đạt 171,6 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch. Nguồn vốn huy động Ngân hàng ước đạt 7.450 tỷ đồng, tăng 0,69% so với đầu  năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 22.591 tỷ đồng, tăng 5,63% so với đầu năm.

Trong tháng, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 44 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 137,7 tỷ đồng. Lũy kế tính từ đầu năm đến kỳ báo cáo là 177 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký lũy kế là 596,5 tỷ. Trong tháng có 02 doanh nghiệp giải thể, lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo là 17 doanh nghiệp. Tình hình cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 không có nhiều biến chuyển so với tháng trước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình phát triển KTXH trong tháng vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế, cụ thể như: Khó khăn, vướng mắc trong trong giải phóng mặt bằng để khai thác bô xít dẫn đến thiếu nguyên liệu để sản xuất đầu vào, cùng với việc lượng nước dự trữ tại các hồ, đập thấp do mùa mưa đến chậm, các nhà máy thủy điện không phát huy được hết công suất nên sản lượng một số sản phẩm giảm đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Các vụ phá rừng và vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổng số vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản được phát hiện và lập biên bản trong tháng là 125 vụ; trong đó, phát hiện 91 vụ phá rừng, thiệt hại 29 ha.

Trong tháng 5/2018, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai các Kế hoạch phát triển năm 2018; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 7118/UBND-KTKH ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về hướng dẫn phân bổ vốn và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2018, Công văn số 1538/UBND-KTKH ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Tổ chức chương trình Lãnh đạo tỉnh làm việc với 10 doanh nghiệp lớn để mời gọi đầu tư. Bên cạnh đó, trong tháng 5, UBND tỉnh cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội chợ kết nối cung - cầu thuộc chuỗi sự kiện "Đắk Nông - Mùa bơ chín"; Hội thảo đánh giá chỉ số PCI năm 2017 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn ghi nhận nỗ lực và kết quả của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc duy trì ổn định tình hình kinh tế- xã hội tại địa phương. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Bốn yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nâng cao tính chủ động, có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để triển khai, phấn đấu hoàn thành trên 60% tất cả các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH của năm trong tháng 5 và tháng 6; Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, bảo đảm thu đạt dự toán đề ra; Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình chào mừng 15 năm ngày thành lập tỉnh…

Sam Nguyễn