Tin nổi bật

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và ổn định phát triển chăn nuôi lợn
Publish date 27/06/2017 | 16:29  | View count: 3004

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các hội viên và nhân dân ưu tiên sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày, tổ chức triển khai bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn bình ổn giá của các địa phương…là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3044/UBND-NN ngày 13/6/2017 về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và ổn định phát triển chăn nuôi lợn.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh chuồng trại tại các trang trại, gia trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh xảy ra; tổ chức kiểm dịch, kiểm soát giết mổ theo đúng quy định hiện hành; tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động tối đa công suất, góp phần tạo nguồn tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người chăn nuôi lợn; hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi lợn có nhu cầu tự tiêu thụ sản phẩm đến cơ sở giết mổ trên địa bàn để giết mổ lợn theo quy định. Tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn tổ chức thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã chăn nuôi để thực hiện việc phát triển chăn nuôi theo quy hoạch bền vững, hạn chế việc phát triển chăn nuôi tự phát. Hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng nguyên liệu sẵn có để phối trộn thức ăn chăn nuôi đảm bảo dinh dưỡng cho đàn lợn, giảm chi phí đầu tư chăn nuôi.

Giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra tình hình giá thịt lợn hơi đưa vào các điểm giết mổ tập trung, giá thịt lợn khi giết mổ xong, giá bán lẻ thịt lợn tại các siêu thị, chợ, cửa hàng thực phẩm; hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn khi các đơn vị tổ chức các điểm bán thịt lợn tại các điểm được UBND các huyện, thị xã giới thiệu nhằm đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Hỗ trợ, kiểm tra, hướng dẫn khi các đơn vị tổ chức các điểm bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn bình ổn giá tại các địa điểm được UBND các huyện, thị xã giới thiệu nhằm đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực Thú y, An toàn thực phẩm. Tổ chức kết nối doanh nghiệp với người sản xuất chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh để tăng cường thu mua, chế biến, cấp đông. Kêu gọi các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường và ký kết các hợp đồng tiêu thụ lợn thịt với các trang trại chăn nuôi với giá cả hợp lý. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc vận chuyển thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, không để xảy ra gian lận thương mại.

UBND các huyện, thị xã: Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chức năng tổ chức các điểm bán thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn bình ổn giá theo quy định; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đề xuất Huyện ủy, Thị ủy chỉ đạo các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các hội viên và nhân dân ưu tiên sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày. Vận động các hộ kinh doanh bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn giảm giá bán lẻ để kích cầu, tăng sức mua và ưu tiên thu mua thịt lợn tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành có liên quan và địa phương tăng cường đăng tin tuyên truyền việc tổ chức triển khai bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn bình ổn giá của các địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các hội viên và nhân dân ưu tiên sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày; tuyên truyền các hộ kinh doanh bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn giảm giá bán lẻ để kích cầu tăng sức mua và ưu tiên thu mua lợn thịt tại địa phương.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên môn và Công an huyện, thị xã phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan xử lý nghiêm các trường hợp phá rối, gây mất an ninh trật tự tại các điểm bán thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn bình ổn giá.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung hướng dẫn, thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã chăn nuôi trên cơ sở các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn; đồng thời, gắn việc tổ chức sản xuất chăn nuôi với việc giết mổ, bảo quản sản phẩm bằng kho cấp đông, đảm bảo gắn kết hình thành sản xuất chăn nuôi heo theo chuỗi sản phẩm để tránh tư thương ép giá.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi lợn, như: Xem xét, cơ cấu lại thời gian trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng; cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án sản xuất, phát triển chăn nuôi, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

H.N