Tin nổi bật

Văn phòng UBND tỉnh học tập Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
Publish date 30/01/2019 | 08:48  | View count: 228151

Sáng ngày 25/01/2019, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII cho toàn thể đảng viên, CC,VC, nhân viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Huy Hiệu – Phó phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung TW 8

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên, CC, VC, nhân viên được nghe đồng chí Lê Huy Hiệu – Phó phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; việc thành lập các tiểu ban tổ chức, phục vụ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Hội nghị

          Sau Hội nghị Đảng viên, CC, VC, nhân viên tham gia học tập viết bài thu hoạch việc học tập nghị quyết, thời gian hoàn thành trước ngày 30/01/2019./.