Tin nổi bật

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông
Publish date 03/12/2022 | 04:51  | View count: 243876

Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị cấp tỉnh theo ý kiến kết luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc kể từ ngày 05/12/2022, cụ thể như sau:

- Địa chỉ làm việc cũ: Số 01 Điểu Ong, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ làm việc mới: Số 98 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (tầng trệt trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông).

- Số điện thoại liên hệ: 02613.838838.

Đề nghị người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị cấp tỉnh tại địa điểm mới kể từ ngày 05/12/2022.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết để đến giao dịch và liên hệ công tác./.

Nguyễn Thị Hoa