Hoạt động Đảng, đoàn thể

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh mở rộng
Publish date 23/11/2022 | 01:48  | View count: 59296

Ngày 22/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nghiêm Đình Hiếu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để thảo luận, thống nhất đối với nhân sự bầu cử Ban chấp hành, nhân sự bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 do các Tổ công đoàn giới thiệu, đồng thời thảo luận, góp ý đối với dự thảo hồ sơ Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 trước khi báo cáo Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tham dự Hội nghị có 7/7 đồng chí UVBCH và các đồng chí Tổ trưởng các Tổ công đoàn.


Đồng chí Nghiêm Đình Hiếu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, có ý kiến đối với các nội dung liên quan. Kết thúc Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 đã thống nhất đối với dự kiến nhân sự bầu cử Ban chấp hành, nhân sự bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo hồ sơ Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Thu Hà