Văn bản điều hành

Legislation code 1104/KH-VPUBND
Issuing date 30/10/2018
Published time 30/10/2018
Signer Trần Văn Thương
Subject KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Báo cáo
File attach
Other legislation