Văn bản điều hành

Legislation code 1006/TTr-VPUBND
Issuing date 10/08/2023
Published time 10/08/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject đề nghị bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Văn phòng UBND tỉnh
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Tờ trình
File attach