Văn bản điều hành

Legislation code 20/QĐ-VPUBND
Issuing date 20/04/2020
Published time 20/04/2020
Signer Hoàng Văn Thuần
Subject ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation