Văn bản điều hành

Legislation code 130/QĐ-VPUBND
Issuing date 10/12/2022
Published time 25/12/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach