Văn bản điều hành

Legislation code 18/TB-HCQT
Issuing date 20/06/2022
Published time 20/06/2022
Signer
Subject Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/6/2022
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach