Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

Legislation code 003/HCQT
Issuing date 21/02/2022
Published time 21/02/2022
Signer
Subject Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 18/02/2022
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach
Other legislation