Văn bản điều hành

Legislation code 20/TB-HCQT
Issuing date 23/05/2022
Published time 23/05/2022
Signer
Subject Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 20/5/2022
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach