Văn bản điều hành

Legislation code 19-KH/ĐU
Issuing date 20/02/2020
Published time 20/02/2020
Signer Trần Văn Diêu
Subject Kế hoạch Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Chương trình
File attach