Văn bản điều hành

Legislation code 216/KH-VPUBND
Issuing date 13/03/2020
Published time 13/03/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh216/
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Chương trình
File attach
Other legislation