Văn bản điều hành

Legislation code 273/KH-VPUBND
Issuing date 27/03/2020
Published time 27/03/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào  hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông năm 2020

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Chương trình
File attach