Văn bản điều hành

STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
41 39/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 06/04/2022 Trần Văn Diêu
42 003/HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 18/02/2022 21/02/2022
43 03/TB-HCQT

Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21 tháng 02 năm 2022

21/02/2022
44 31/QĐ-VPUBND Về việc điều động công chức 18/02/2022 Trần Văn Diêu
45 30/QĐ-VPUBND Về việc điều động công chức 18/02/2022 Trần Văn Diêu
46 195/QĐ-UBND Về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh 24/01/2022 Hồ Văn Mười
47 01/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/01/2022 04/01/2022
48 117/QĐ-VPUBND Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 22/12/2021 Trần Văn Diêu
49 429/KH-VPUBND Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh 20/05/2020 Nguyễn Thị Chín
50 393/VPUBND-HCQT Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 06/05/2020 Nguyễn Thị Chín
51 20/QĐ-VPUBND ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 20/04/2020 Hoàng Văn Thuần
52 309/KH-VPUBND Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư lưu trữ năm 2020 10/04/2020 Nguyễn Thị Chín
53 277/KH-KTD4 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4 31/03/2020
54 17/QĐ-ISO Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO Văn phòng trong việc thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 27/03/2020 Nguyễn Thị Chín
55 273/KH-VPUBND

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào  hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông năm 2020

27/03/2020 Nguyễn Thị Chín
56 219/TB-VPUBND Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Tuần 11 năm 2020 13/03/2020 Hoàng Văn Huấn
57 216/KH-VPUBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh216/ 13/03/2020 Nguyễn Thị Chín
58 164/VPUBND-HCQT Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP 27/02/2020 Trần Văn Diêu
59 138/TB-VPUBND Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Tuần 08 21/02/2020 Hoàng Văn Huấn
60 19-KH/ĐU Kế hoạch Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025  20/02/2020 Trần Văn Diêu