Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 22/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 23/03/2018
Ngày có hiệu lực 23/03/2018
Người ký Trần Văn Thương
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và định mức chế độ nhuận bút, thù lao của Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm