Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 316/VPUBND-HCQT
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày có hiệu lực 30/03/2022
Người ký
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Cấp ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm